Stolta medlemmar i:

Verksamheten startades 1984 av Gerhard Yltin, som är VD och driver företaget sedan starten. Antalet anställda varierar beroende på säsong, från tre till åtta stycken.

Verksamheten riktar sig endast mot företag, kommuner och landsting. Linjemålning, parkeringslinjer väglinjer m.m. utför vi åt Coop Forum, NCC, landsting, privata industrier och kommuner.

Vi är medlemmar i Svenska Målarförbundet.

Ett urval av våra kunder